BudgetSmartphoneReparatie.nl

BudgetSmartphoneReparatie.nl is onderdeel van BudgetComputerService.nl

Privacy

BudgetSmartphoneReparatie.nl gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om.
We zullen uw contactgegevens alleen gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot de reparatie.

Onderdelen

BudgetSmartphoneReparatie.nl gebruikt zoveel mogelijk originele onderdelen.
Als dit niet mogelijk is gebruiken wij andere hoogwaardige onderdelen om uw toestel te repareren.
Op al onze onderdelen en reparaties geven wij twee maanden garantie.

Fabrieks Garantie

De garantie van de fabrikant verdwijnt wanneer iemand anders de toestellen opent en repareert.
In veel gevallen kunnen wij de reparaties zonder zichtbare sporen uitvoeren.
Maar kleine verschillen met hoe het toestel er uit zag voor de reparatie, zijn altijd mogelijk.
U moet zich voorstellen dat de apparaten eigenlijk niet zijn gemaakt om te openen en repareren.

Onze Garantie

Een terugkeerde klacht is niet per definitie eenzelfde technisch defect.
De 30 dagen garantie vervalt wanneer de klachten over een uitgevoerde reparatie komen door:

Nieuwe schade, zoals val- of waterschade; – Softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken); – Externe omstandigheden ( blikseminslag, etc) – Of doordat u zelf heeft geprobeerd het probleem te herstellen.

De 30 dagen garantie gaat in op het moment dat u verwittigd bent dat de reparatie is afgerond.
Dus niet wanneer het toestel wordt opgehaald.

U kunt alleen aanspraak maken op de garantie op vertoon van uw  factuur.

Aansprakelijkheid

Wij behandelen alle aangeleverde toestellen met de grootste voorzichtigheid.
Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het toestel uit elkaar wordt gehaald.
BudgetSmartphoneReparatie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld veroorzaakt zijn door BudgetSmartphoneReparatie.nl.

Defecten

BudgetSmartphoneReparatie.nl repareert alleen defecten die vooraf door de klant zijn aangegeven.
Mocht er een verborgen defect worden ontdekt word dit tijdig met de klant besproken.

Afhalen & bewaren

BudgetSmartphoneReparatie.nl bewaart alle toestellen maximaal een maand.
Tenzij de klant laat weten dat het toestel langer bewaard dient te worden.
Afhalen kan op afspraak welke telefonisch of via email kan worden gemaakt.

Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van BudgetSmartphoneReparatie.nl.
BudgetSmartphoneReparatie.nl blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat BudgetSmartphoneReparatie.nl zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Prijzen

De prijzen weergegeven op BudgetSmartphoneReparatie.nl zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
Montage kosten zitten al in de prijs bijberekend.